Program javnih potreba u športu za 2009. godinu

Sa svrhom poticanja i promicanja športa, provođenja programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži u školskim športskim društvima, djelovanja Zajednice športskih udruga i saveza, opće i posebne zdravstvene zaštite športaša, kao i športskih aktivnosti pojedinih strukovnih saveza, osiguravaju se u Proračunu Županije za 2009. godinu financijska sredstva za Program javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije.