Godišnje odluke za osnovne i srednje škole s područja županije

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (N. N., 8/09 ),te na temelju čl.48. Statuta Požeško-slavonske županije ("Požeškoslavonski službeni glasnik" br. 10/01, 2/03, 7/06 i 15/06.) Poglavarstvo Požeško-slavonske županije na 1. sjednici, održanoj 30. siječnja god., donijelo je odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2009. godini.