Odluka o financiranju zdravstvenih ustanova

Na temelju članka IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2009. godine (“ NN” 08/09) i članka 16. Statuta Požeškoslavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik br.10/01,2/03,7/06,15/06), Županijska skupština Požeško-slavonske županije na 17. sjednici održanoj 13. ožujka 2009. godine donijela je odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2009. godini.