Županija poziva udruge da prijave projekte za 2011.

zgradaUpravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije objavio je javni poziv za prijavu programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata te humanitarno-socijalnih udruga za financijsku potporu iz proračuna Požeško-slavonske županije za 2011. godinu. Više o uvjetima, načinu i rokovima prijave te područjima aktivnosti programa donosimo u nastavku, prenoseći javni poziv u cijelosti, kao i obrazac za prijavu