JAVNI POZIV za javne potrebe u kulturi te za rad udruga iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga u 2012. godini