Program javnih potreba Udruga proisteklih iz domovinskog rata za 2009. godinu

Na temelju članka 12. Pravilnika o socijalnoj skrbi (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 8/03) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije (Požeško-Slavonski službeni glasnik, 10/01, 2/03, 7/06 i 15/06) Skupština Požeško-slavonske županije na 16 . sjednici održanoj 12.prosinca 2008. godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2009. GODINU.