Poziv na uvid idejnog projekta pleterničke obilaznice

hr-cesteUpravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije poziva vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Pleternica i  k.o. Požeška Koprivnica, za zahvat u prostoru gradnje pleterničke obilaznice, investitora Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba, da izvrše uvid u idejni projekt radi izjašnjenja, a u postupku izdavanja lokacijske dozvole.