Poziv na uvid u projekt rekonstrukcije ceste u Bilicama

rekonstrukcijaUpravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije obavještava vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u katastarskoj opčini Odvorci, unutar predmetnog zahvata Hrvatskih cesta u prostoru rekonstrukcije državne ceste D 525 u naselju Bilice, da izvrše uvid u idejni projekt, radi izjašnjena, a zbog izdavanja lokacijske dozvole. Detaljnije u nastavku.