Potvrda za magistralni vodovod Marino Selo - Ribnjaci

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije izvijestio je kako je Gradu Lipiku, odnosno tamošnjem Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalanu djelatnost izdao potvrdu da planirani zahvat na izgradnji magistralnoga vodovoda Marino Selo - Ribnjaci neće imati značajan utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.