Održan Partnerski odbor Požeško-slavonske županije

Dana 22. srpnja održan je sastanak Partnerskog odbora Požeško-slavonske županije u cilju izrade Županijske strategije razvoja. Županijska razvojna strategija je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije, koji obuhvaća razdoblje do 2013. godine.

Požeško-slavonska županija je izradila Regionalni operativni program (ROP) za razdoblje 2005.-2012. godine koji je usvojen 2005. godine. Izradom nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske te donošenjem Zakona o regionalnom razvoju koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2010. godine potrebno je napraviti reviziju postojećeg ROP-a i izraditi Županijsku strategiju razvoja.

Kako bi na vrijeme izvršili sve potrebne radnje Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo pokrenuo je izradu navedenog dokumenta. Prvi korak u izradi Strategije je izrada osnovne analize. Stoga je na sastanku prezentirana osnovna analiza u cilju utvrđivanja položaja županije u niz ključnih područja kako bi se došlo do zaključka o temeljnim čimbenicima razvoja Županije. Nakon prezentacije provedena je rasprava svih članova Partnerskog odbora te izrađena SWOT analiza koja predstavlja snage i slabosti koje Županija ima, te koje prilike i prijetnje joj stoje na putu daljnjeg razvoja. Zaključeno je da svi članovi mogu dostavljati svoje primjedbe do 20.08.2009. g. na prezentirane materijale i izrađenu SWOT analizu kako bi se moglo prići daljnjim koracima izrade Županijske strategije razvoja (ŽRS).