Trening za monitoring biološke raznolikosti

Trening za monitoring biološke raznolikostiPredstavnica Javne ustanove Marijana Grizelj-Paulić sudjelovala je na dvodnevnom treningu održanom u Eko centru Zlatna Greda 26. i 27. rujna 2009. u organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek na temu „Monitoring biološke raznolikosti na području predloženih NATURA 2000 područja u Osječko-baranjskoj županiji.
Na treningu su se sudionici upoznali sa dosadašnjim entomološkim istraživanjima u Kopačkom ritu, bogatstvom vrsta i konzervacijskom vrijednošću vodenih kukaca, te širenjem invazivnog bodljobradog raka, a na terenu se provodio monitoring vodenih kukaca, vodozemaca i gmazova, te monitoring flore i ptica.

Trening za monitoring biološke raznolikosti