Održana 4. Sjednica Županijske skupštine

w-skkup-1U Velikoj županijskoj vijećnici danas je održana 4. Sjednica Skupštine Požeško – slavonske županije na kojoj je usvojen proračun za iduću godinu i smanjenje plaća svim djelatnicima i dužnosnicima Županije za 10 posto. Točke o kojima se danas raspravljalo su:

 

1.    a)   Prijedlog Proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu i projekcija za    
             2015. i 2016. godinu
       b)   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
2.    Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske    
       županije za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
3.    Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije od 4. Prosinca 2013. godine
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije
5.    Izvješće o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje 2008. – 2012.
6.    Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije  Požeško-slavonske županije 2011.-2013. na razdoblje 2011. do 2014.godine
7.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
8.    Prijedlog za davanje mišljenja na projekt izgradnje „Skijališta Omanovac“ na Omanovcu
9.    Prijedlozi  Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2014. godinu
a)    humanitarno-socijalnih udruga
b)    udruga proisteklih  iz Domovinskog rata
c)    u  kulturi  
d)    u sportu
10.    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi
11.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Požeško-slavonske županije
12.    Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Operativnih snaga zaštite i spašavanja u Požeško-slavonskoj županiji

w-skkup-2

 

w-skkup-3