Održan sastanak sa proračunskim korisnicima

w-prorac1Danas je u Požeško-slavonskoj županiji održan sastanak sa ravnateljima i računovođama svih proračunskih korisnika vezano uz financijsko upravljanje i kontrole u ustanovama, a posebice uz fiskalnu odgovornost svih čelnika. Sastanak je organiziran s namjerom da se predstave izazovi s kojima se županija i proračunski korisnici svakodnevno susreću u svom financijskom poslovanju te postignuća ostvarena u vezi s razvojem sustava unutarnjih financijskih kontrola.

w-prorac2

Također, bila je to prilika da se najave daljnji koraci i smjer budućeg razvoja sustava nakon izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. Sudionicima sastanka uvodno se obratio župan Alojz Tomašević te još jednom naglasio obvezu zakonitog, djelotvornog i učinkovitog raspolaganja  prihodima te se u izlaganju pozvao na ključne proračunske procese- nabavu, izvršavanje i planiranje proračuna. O strateškom planiranju, definiranju ciljeva i fiskalnoj odgovornosti govorila je voditeljica Ureda za unutarnju reviziju Požeško – slavonske županije mr.sc. Sunčica Bajić.