U našoj županiji 160 osoba je u doticaju s heroinom!

droga_01Županijsko stručno povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga donijelo je izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Požeško-slavonske županije za 2009. godinu te usvojilo Plan aktivnosti za provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije za 2010. godinu.

Naime, sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2012. godinu i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. - 2012. godinu, za izradu predmetnog izvješća na razini županije zaduženo je Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga, a isto treba biti prihvaćeno od strane župana.

droga_02

Nakon što je sastanak otvorio predsjednik povjerenstva i županov zamjenik za društvene djelatnosti, Ferdinand Troha, prezentirani su podaci iz predmetnog izvješća. Prema njima je vidljivo je da na području Požeško-slavonske županije živi oko 40 heroinskih ovisnika, od kojih se većina ipak liječi. No, ukoliko navedenu brojku pomnožimo s 3 ili 4, procjenjuje se da je u doticaju s heroinom u našoj županiji od 120 do 160 osoba.

Zabrinjavajuće je što se, prema podacima Centra za prevenciju, liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, koji djeluje u sklopu županijskoga Zavoda za javno zdravstvo, već drugu godinu zaredom bilježi povećanje broja novopridošlih opijatskih ovisnika. Ti su ovisnici najčešće mlađi i kraćeg „staža“, iz čega se može vidjeti da je ipak Centar prepoznat kao mjesto u koje treba doći potražiti pomoć.

droga_03

Istovremeno, prema podacima Centra za prevenciju, u odnosu na 2008.godinu smanjio se broj osoba u tretmanu zbog konzumacije i/ili ovisnosti o ostalim drogama, no i dalje se povećava broj osoba koje u savjetovalište dolaze zbog alkoholne ovisnosti.

Povjerenstvo je donijelo i Plan aktivnosti za provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije za 2010. godinu, a u okviru kojeg će se tijekom  ove godine nastojati provesti program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenje, konzumacija alkohola, zlouporaba droga) tzv. "Trening životnih vještina“, koji će biti namjenjen učenicima šestih razreda osnovne škole, s mogućnošću nastavka u sedmom razredu.