Sastanak o sustavu zaštite i spašavanja

puzs_01U prostoru Područnoga ureda za zaštitu i spašavanje Požega, održan je zajednički radni sastanak izvršitelja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2010. godini, te Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2010. Sastanak je organiziran s ciljem pružanja pomoći svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća navedenih programa, kako bi se one izvršile što kvalitetnije i u propisanim rokovima.

Na sastanku je izvršena analiza pojedinih točaka dnevnoga reda, te su utvrđene zakonske obveze i uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu zaštite i spašavanja kroz izvršenje navedenih programa. Isto tako, podneseno je izvješće o stanju izrađenosti procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije, kao i problemi vezani uz njihovu izradu.

puzs_02

Sastanak je vodila Višnja Gašpar, pročelnica Područnoga ureda za zaštitu i spašavanje Požega, a na sastanku su bili i djelatnici spomenuta ureda, zatim zamjenik župana Požeško-slavonske županije, Ferdinand Troha, predstavnici svih jedinica lokalne samouprave te predstavnici Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije te Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Požega.

puzs_03

Odaziv sastanku je bio više nego odličan, što samo potvrđuje činjenicu da su čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svjesni svoje uloge i obveza koje pred njih postavlja sustav zaštite i spašavanja.