Prijavite se i sudjelujte na 2. Kongeru mladih poljoprivrednika u Europskom parlamentu u Bruxellesu 29.sječnja 2014.