JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje u županijskim upravnim tijelima