Poziv kandidatima na TESTIRANJE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE u Županiji