Javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornoga plana Grada Pakraca