Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš eksploatacije kamena u polju Rašaška