Oglas za prijam na određeno vrijeme u Ured za društvene djelatnosti