Dokumenti

Up

Očevidnici i evidencije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon)  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine propisane su nadležnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave za:

1.  izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom (osim postupaka R1 i D10)
  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

         

2.  upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije): 

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti.
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.
 
 
Powered by Phoca Download