Up

2020. godina

AKTI ŽUPANA

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za

medicinsku rehabilitaciju Lipik

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i

nemoćne osobe Velika

3. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u

uredskom poslovanju upravnih tijela i drugih tijela Požeško-slavonske

županije

AKTI ŽUPANA

Odluke

- Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini i Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih ćlankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Požeško-slavonsku županiju u 2020. godini.

Rješenja

- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega

- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

Planovi – Programi

- Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško slavonske županije u 2020. godini

- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

AKTI ŽUPANA 

Pravilnik

- PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županijeSistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima
1. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Upravni odjel za proračun i financije
4.Tajništvo Požeško-slavonske županije
5. Ured župana
6. Ured za unutarnju reviziju
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove

 
 
Powered by Phoca Download

Najnovije dodano