Up

2021. godina

 

AKTI SKUPŠTINE

- Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

- Zaključak o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

 

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Lipika i Grada Pakraca

2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini

3. Odluka o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

4. Odluku o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera ublažavanja posljedica epidemije bolesti covid-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

2. Rješenje o prestanku dužnosti člana i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo

Programi i planovi

1. Program potpora poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

2. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Požeško-slavonsku županiju u 2021. godini

3. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2021. godini

4. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2021.godinu

Zaključci

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2020. godini

AKTI ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE ZA PODRUČJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama na području Požeško-slavonske županije

- Rješenje o izmjeni Rješenja KLASA: 022-01/20-01/58, URBROJ: 2177/7-02-20-19 od 20. siječnja 2021. o imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama na području Požeško-slavonske županije

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – potresa za Grad Lipik

 
 
Powered by Phoca Download