Adresa:
Županijska 7
34000 Požega
Republika Hrvatska
Telefon:
034/290-290
Fax:
034/290-200
Razne informacije:

OIB: 48744373701