Upravni odjel za društvene djelatnosti

Ime Pozicija Telefon
Sandra Sekulić Pojer, mag. novinar Pročelnica 034/290-205
Ana Pirović, mag. fon. i španj. jezika Viša savjetnica za kulturu i druge društvene djelatnosti 034/290-207
Danijela Starčević, mag. iur. Viša savjetnica za zdravstvo i pravne poslove 034 290-208
Zora Bošnjak, mag. iur. Viša savjetnica za socijalnu skrb 034/290-208
Miroslav Bagarić, bacc. uprave Viši referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i druge društvene djelatnosti 034/290-250
Slavica Gregurić Referentica za društvene djelatnosti 034/290-206