Pozicija:
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Telefon:
290-266
Fax:
-