Pozicija:
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Telefon:
290-232
Fax:
-