Pozicija:
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Telefon:
034/290-232
Fax:
-