Pozicija:
Stručni suradnik za poslove s nekretninama
Telefon:
034/290-211