Jadranka Devčić, bacc. ing. građ.

Kontakt

Viša referentica za prostorno uređenje

Telefon:
034/290-239
Fax:
-