Pozicija:
Stručni referent za nabavu i ostale poslove
Telefon:
290-221
Fax:
034/290-246