Ured župana

Ime Pozicija Telefon Fax
Mateja Tomašević, mag. iur. Pročelnica 034/290-235 034/290-200
- Administrativna tajnica župana 034/290-202