Ured župana

Ime Pozicija Telefon Fax
Sandra Sekulić Pojer, mag. novin. Pročelnica 034/290-235 034/290-200
Mateja Tomašević, mag. iur. Administrativna tajnica župana 034/290-202