Pozicija:
Administrativna tajnica župana
Telefon:
290-202