Pozicija:
Stručna referentica za poslove županijske skupštine
Telefon:
290-217
Fax:
290-217