Pozicija:
Pročelnica Ureda župana
Telefon:
290-235
Fax:
034/290-200