×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 689
Petak, 14 Veljača 2014 12:53

Mogućnosti korištenja EU fondova u Požeško-slavonskoj županiji

Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu Ivana Maletić održala je regionalnu konferenciju o korištenju europskih fondova u Požeško-slavonskoj županiji. Konferencija je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostalim proračunskim korisnicima, poduzetnicima, nevladinom sektoru, te pravnim i fizičkim osobama zainteresiranim za tematiku EU fondova.

„Smatram da se s nacionalne razine nedovoljno čini na stvaranju okvira za povlačenje EU sredstava i na intenzivnom raspisivanju natječaja, jer ne može Hrvatskoj biti cilj koristiti 450 milijuna eura iz 2013. godine do 2016. godine. Do tad ćemo u europski proračun uplatiti preko 12 milijardi kuna što je 4 puta više od iznosa koji se želi povući. To je trošak koji Hrvatska ne može podnijeti bez novih ulaganja, razvoja poduzetništva, izvoza, otvaranja radnih mjesta… A to sve može financirati ako fondove koristi na vrijeme što je bio naš plan 2011. godine. Izjava da nijedan euro neće ostati nepotrošen je izjava bez pokrića. Za potrošiti europske fondove potrebna je kontinuirano visoka razina ulaganja svake godine od preko 15 milijardi kuna. Ne vidimo pripreme za to, a Vlada se divi sama sebi jer će u 2014. ugovarati 4 milijarde kuna i to projekata koji su morali biti ugovoreni još 2012. i 2013. Koliko neozbiljno pristupaju ovom pitanju pokazuje činjenica  da u mjerama za smanjenje deficita predlažu rezanje ulaganja u projekte za 455 milijuna kuna i to u Hrvatskoj u kojoj razina ovih ulagana treba eksponencijalno rasti. Bez ulaganja gubitak je siguran, ali ne odmah nego za 3 godine.“, naglasila je zastupnica Maletić tijekom izlaganja.

Kako bi se konferencija što kvalitetnije pripremila i bila ciljana upravo prema karakteristikama i potrebama Požeško-slavonske županije Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić poslao je svim jedinicama lokalne samouprave i županiji upitnik o pripremljenim i potencijalnim projektima. Popunjene upitnike dostavilo je 70% jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno njih 7 od ukupno 10. Ukupan broj projekata/projektnih ideja prikupljenih upitnikom je 111 i to u vrijednosti oko 1,01 milijardi kuna (riječ je o procjeni jer se za dio projekata vrijednost ne zna točno s obzirom da su tek u fazi projektne ideje). Od ukupnog broja prijavljenih projekata njih 21% u vrijednosti  231 milijun kuna potpuno je spremno za prijave na natječaje, njih čak 42% u vrijednosti 462 milijuna kuna je u nekoj od faza pripreme, a 37% projekata u vrijednosti 407 milijuna kuna je na razini ideje.

Većina projekata (njih 86%) odnosi se na javnu infrastrukturu i to uglavnom na komunalnu i društvenu, a manje na gospodarsku infrastrukturu. Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Požeško-slavonske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali samo takva ulaganja nisu dovoljna za postizanje sveukupnog, a posebice gospodarskog razvoja. Zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić je naglasila da Požeško-slavonska županija prednjači u prepoznavanju i povezivanju potencijala koje ima: prehrambena, drvna i metaloprerađivačka industrija, poljoprivreda i turizam. Kroz EU fondove se ovi sektori trebaju dodatno razvijati, povezivati, temeljiti svoje poslovanje na istraživanju i razvoju kao i inovacijama, što su županija, gradovi i općine zajedničkim radom prepoznale. To su prioriteti koje EU traži od zemalja članica do 2020. Prepoznata je važnost obrtnika i malih i srednjih poduzetnika te su još u predpristupnom razdoblju isfinancirani projekti potpornih institucija za razvoj poduzetništva, a to su poduzetnički inkubatori u Pakracu i Pleternici. 

Dodatno je potrebno razvijati i pripremati projekte u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Isto tako, poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima. Županija ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU i to značajnih infrastrukturnih projekata vezanih uz poslovnu infrastrukturu. Ovo iskustvo jamči spremnost institucija za pripremu i provedbu i budućih razvojnih projekata u Županiji. Neki od zanimljivih projekata koji se spremaju za apliciranje na EU fondove su: Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada, reciklažnog dvorišta, te centra za gospodarenje otpadom u Požege, Zamjena postojećih rasvjetnih tijela, LED rasvjetnim tijelima na području Općine Kaptol, Multimedijalni centar u Pleternici u vrijednosti 12 mil kuna, izgradnja hostela u Lipiku u vrijednosti 8 mil kuna, projekt „Kuća graševine“ u vrijednosti 52 mil kuna, Poslovno turistički informativni centar Pleternice-P.T.I.C.E. u vrijednosti 1 mil kuna, Korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru u Lipiku vrijednosti 600.000 kuna, Solarni park u Pleternici vrijednosti 30 mil kuna, Izgradnja biološkog uređaja za pročišćavanje voda grada Požege vrijednosti 42 mil kuna. Svi ovi projekti značajno će doprinijeti lokalnom i regionalnom razvoju, ali i kvaliteti života stanovnika u Županiji.

Pročitano 5645 puta