Srijeda, 19 Studeni 2014 10:24

Požeško - slavonska županija osigurala troškove ogrjeva za 1167 korisnika

Požeško - slavonska županija u 2014. godini, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,  za troškove ogrjeva  osigurala je financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.592.200,00 kuna. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini utvrđen je iznos od 950,00 kuna po korisniku. Upravni odjel za društvene djelatnosti u rujnu ove godine odobrio je pravo na troškove ogrjeva za 1167 korisnika te popise korisnika i financijska sredstva doznačio gradovima i općinama koji će prema dostavljenim popisima korisnicima isplaćivati odobrena sredstva za ogrjev. Zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva u 2014. godini za nove korisnike minimalne zajamčene naknade Požeško - slavonska županija odobravat će prema zahtjevima gradova i općina.

Pročitano 4312 puta