Srijeda, 19 Studeni 2014 10:49

Do građevinske dozvole elektroničkim putem

Početkom tjedna, 17. studenog 2014. godine, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško - slavonske županije započeo je sa radom u sustavu e-dozvole. Sustav e-dozvole predstavlja jedinstveni informacijski sustav elektroničke izrade nacrta zaključaka, poziva, zapisnika, zabilješki u spisu, rješenja, dozvola i drugih akata u postupku izdavanja upravnih i drugih akata prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju. Sustav je transparentan, lako pristupačan i vidljiv svim sudionicima i nadzornim tijelima čime se povećava odgovornost svakog sudionika u postupku izdavanja upravnih i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje te se njime smanjuju troškovi i povećava pravna sigurnost. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se na internetskoj adresi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: https://dozvola.mgipu.hr

Pročitano 5165 puta