Srijeda, 19 Kolovoz 2015 09:48

Akumulacija Kamenska je trajno rješenje za poplave i suše

Proglašenje elementarne nepogode zbog posljedica suše u Požeško - slavonskoj županiji potaklo je još jednom župana Alojza Tomaševića da podsjeti na trajno rješenje prevencije suša, ali i poplava na području županije. Gostujući u HTV-ovom Dnevniku objasnio je razloge i mogućnosti koje pruža izgradnja akumulacije Kamenska. "Smatramo da je sveobuhvatno rješenje akumulacija Kamenska, a predradovi su već učinjeni. U prvoj varijanti bilo je oko 40 milijuna kubika sa 40 metara brane, ali došli smo do druge varijante koja je najoptimalnija. U projektima i dokumentima koji su već sada važeći postoji varijanta, da bi se na južnome dijelu iznad Kamenske na Brzaji radila brana od 15-17 metara visine koja bi mogla imati zapremninu 10 milijuna kubika vode. To bi bila prva faza akumulacije Kamenska što je i dogovoreno  u Hrvatskim vodama. Druga je faza izgradnja još jedne brane na prostoru Orljave kod Orljavca, visine 17-20 metara i zapremnine 10-15 milijuna kubika. Sa 25 milijuna kubika možemo upravljati vodama i tada nam Orljava više ne bi uzrokovala probleme, a isto tako te akumulacije su novi pokretač u poljoprivredi. Ogromne količine vode možemo dobiti nizvodno od Orljave i pripremiti prostor i zemljišta navodnjavanjima. Svjesni smo da se u Hrvatskoj tek 1,5% poljoprivrednih površina navodnjava, dakle s tim vodama možemo pomoći poljoprivredi. Otvaraju se i mogućnosti korištenja hidroenergije iz hidroelektrane. To su obnovljivi izvor energije, ali isto tako  ta dva jezera mogu koristiti za razvoj turizma. Taj prostor možemo oživjeti, izgraditi nove smještajne kapacitete za kojima vapimo. S akumulacijom Kamenska i upravljanje vodom rijeke Orljave i pritokama zaokružujemo jednu fantastičnu cjelinu naše županije u obrani od poplava i podizanju kvalitete poljoprivrednih gospodarstava" zaključuje župan Alojz Tomašević.

 

Pročitano 5614 puta