Četvrtak, 15 Rujan 2016 00:00

Održana 18. sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 18. sjednica Županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o 13. točaka dnevnog reda: 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško - slavonske županije za 2016. godinu, 2. Izmjene i dopune proračuna Požeško-slavonske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine, 4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Požeško-slavonske županije za 2015. godinu, 5. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, 6. Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije, 7. Prijedlog odluke o sufinanciranju provođenja programa predškole na području Požeško - slavonske županije, 8. Prijedlog zaključka kojim Županijska skupština nije suglasna s potpisivanjem Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama između Ministarstva zdravlja, Požeško-slavonske županije i Opće županijske bolnice Požega, 9. Prijedlog zaključka kojim Županijska skupština ne daje prethodnu suglasnost za sklapanje izmijenjenih ugovora o međusobnim pravima i obvezama sa specijalizantima i specijalistima svim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Požeško-slavonska županija, 10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Gimnazije u Požegi o prodaji stana u vlasništvu Gimnazije, 11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonske županije, 12. Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije za 2015. godinu, 13. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, stalna služba u Požegi. 

Pročitano 3004 puta