Utorak, 12 Rujan 2017 11:43

Održana 2. sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 2. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije sa slijedećim Dnevnim redom: 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, 2. Prijedlog Odluke o podjeli Opće županijske bolnice Požega i osnivanju nove zdravstvene ustanove Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, 4. I. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2017. godinu - prijedlog, 5. a) Prijedlog Odluke o pristupanju Požeško-slavonske županije trgovačkom društvu sa ograničenom odgovornošću Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o. b) Prijedlog Društvenog ugovora Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., 6. Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije u 2016. godini, 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za period 27. lipnja - 31. prosinca 2017. godine, 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Pleternica, 9. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2016. godinu, 10. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2016. godinu, 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije.

Pročitano 2636 puta