Četvrtak, 29 Studeni 2018 08:15

Konferencija „zaGOspodrimo otpadom“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za energetsku učinkovitost održalo je I. konferenciju na temu „zaGospodarimo otpadom“. Na konferenciji koja je okupila preko 500 sudionika bili su i predstavnici Požeško-slavonske županije,Branka Kuba, Anamarija Blažević,  gradonačelnica Pakraca, direktor RCGO Šagulje Josip Grgić.

Cilj konferencije je ukazati na važnost učinkovitog gospodarenje otpadom te potaknuti sve stanovnike da u svojim gradovima i općinama doprinesu ostvarivanju zacrtanih ciljeva u pretvorbi otpada u resurse, razvijanju kružnog gospodarstva smanjenjem proizvodnje otpada, povećanju recikliranja i smanjenju odlaganja otpada  na odlagališta. Time bi se otvorila nova radna mjesta, omogućio održivi rast i čišći okoliš. Ciljevi koje Hrvatska želi ostvariti su smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta  i povećati postotak recikliranog otpada.

Hrvatska može napredovati  u ostvarivanju ciljeva kako bi se približila pokazateljima koje su u EU u čemu sve jedinice lokalne samouprave mogu koristiti pomoći kao što su:

- pružanje tehničke podrške,

- financiranje iz fondova EU-a za odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje, uključujući  prikupljanje i obradu biootpada,

- poboljšanjem učinkovitosti shema za odgovornost proizvođača otpada, poboljšanjem kvalitete podataka i provođenjem ciljeva recikliranja ambalaža,

- podizanjem javne svijesti i povećanjem sudjelovanja,

- pružanje učinkovitih poticaja za sprečavanje nastanka i recikliranje otpada,razvoj standarda usluga za prikupljanje otpada.

Ministarstvo će već u narednih nekoliko tjedana raspisati javne pozive  za sva komunalna poduzeća u cilju osiguranja  bolja infrastruktura komunalnih poduzeća (nove kante za razvrstavanje otpada, kompostera, sortirnica, izrada dokumentacije za izgradnju regionalnih centara ta gospodarenje otpadom, izgradnja centara i sl.).

Pročitano 1151 puta