Utorak, 04 Prosinac 2018 11:43

Održana 7. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

U ponedjeljak  3. prosinca 2018. godine održana je 7. sjednica Županijske skupštine. Dnevni red sjednice bio je; 

1. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. I 2020. godinu – prijedlog
2. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
3. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu – prijedlog
4. Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. – prijedlog
5. Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za razdoblje do 2020. godine - prijedlog
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Požeško-slavonske županije
9. Prijedlozi Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2019. Godinu
10. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku ŠO OŠ ,,Vladimir Nazor'' Trenkovo o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu škole
11. Prijedlog zaključka o odobrenju programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
12. Različito

Većinom glasova vijećnici su usvojili prijedlog Županijske razvojne strategije za razdoblje do kraja 2020. godine te Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za razdoblje do 2020. godine. Riječ je o vrlo važnom dokumentu na temelju kojega se pripremaju projekti te povlače nacionalna i europska sredstva.

Većinom glasova prihvaćen je drugi rebalans proračuna za 2018 godinu. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. i plan za 2019. godinu, programe javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata, humanitarno socijalnih udruga te udruga u kulturi i sportu.

Prihodi i primici Proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 543 milijuna kuna što je 17% više u odnosu na plan 2018. godine. (Rebalans I).
Analizom strukture proračuna vidljivo je da se 80 % proračuna (436 mil. kn) odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika koji se prate izvještajno, a 20% (107 mil. kn) se odnosi na županijske prihode koji imaju novčani tijek u Proračunu za 2019.
Od navedenih 107. mil. kn planirani vlastiti prihodi Požeško-slavonske županije (bez pomoći) iznose oko 35 mil. kn.
Najznačajniji izvorni prihod predstavlja porez na dohodak. Županijski prihod od poreza na dohodak planiramo u iznosu od 27 mil. kn od čega porez na dohodak od Fonda fiskalnog izravnanja planiramo u iznosu od 10,8 mil. kn, županijski porez na dohodak planiramo sukladno udjelu županija u raspodjeli od 17% u iznosu 16 mil. kn

U 2019. godini vrlo značajna sredstva planiramo za realizaciju projekata sufinanciranih iz Europske unije.  Sredstva pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiramo u iznosu od 103 mil. kuna što čini 21% više od plana 2018. godine

Najznačajniji planirani projekti su slijedeći:

- Projekt „Zajedno do zdravlja“ - Projekt izgradnje i opremanja dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće županijske bolnice Požega
- Projekt povećanja energetske učinkovitosti Opće županijske bolnice Požega planiran
- Projekt rekonstrukcije i opremanje Nastavnog centra Opće županijske bolnice Požega
- Projekt „Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani“
- Projekte energetske učinkovitosti u školstvu
- Projekt „Obrazujmo se zajedno IV“

 

Pročitano 1555 puta