Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 09:59

U Zadru održan 6. sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima

Župan Alojz Tomašević sudjelovao je na 6. sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruga gradova u Republike Hrvatske i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskom saboru. Na dnevnom redu sastanka bilo je povjeravanje poslova Ureda državne uprave županijama, provedba Nacionalne strategije zaštite nasilja u obitelji i paket turističkih zakona i priprema za nadolazeću turističku sezonu.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je da su se dogodile pozitivne promjene u regionalnom razvoju, koje se ogledaju u nekoliko aspekata – razvijen je intenzivan dijalog i partnerstvo s lokalnom i regionalnom samoupravom, zakonskim propisima ojačana je funkcionalna decentralizacija, a fiskalna decentralizacija omogućava bolju apsorpciju europskih sredstava. Zahvaljujući međusobnoj podršci u apliciranju na europske projekte, Hrvatska je trenutno na gotovo 70 posto ugovorenih sredstava iz trenutne financijske omotnice, naglasio je premijer Plenković.

Uoči donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave kojim se poslovi državne uprave povjeravaju županijama, ministar uprave Lovro Kuščević predstavio je reformu sustava javne uprave, napominjući da sukladno EU povelji o lokalnoj samoupravi građanima trebaju biti osigurane efikasnije usluge. Ministar Kuščević dodao je i kako je upravo zato ova mjera pomno planirana i sadržana u nizu strateških dokumenata Vlade RH te kako njome izvan županijske nadležnosti ostaju inspekcijski poslovi te nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.

O dobroj suradnji lokalne i regionalne vlasti s nacionalnom govorio je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, ističući pritom važnost redovitih sastanaka lokalne i regionalne razine vlasti s nacionalnom, a zahvaljujući kojima je upravo učinjeno nekoliko značajnih reformskih koraka.

Provedba Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji bila je također jedna od tema ove sjednice, a o kojoj je govorila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, istaknuvši pritom da se mjere Ministarstva odnose na prevenciju nasilja, zaštitu žrtve, skloništa te osposobljavanje za drugi život, ali i kako je Ministarstvo u suradnji s drugim ministarstvima i organizacijama civilnog društva izradilo prijedlog novog protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Ministar turizma Gari Cappelli predstavio je novi paket turističkih zakona i predstavio aktivnosti kojima se priprema glavni dio turističke sezone, ističući važnost uloženih sredstava za potporu u zračnom prometu i nautički turizam.

Pročitano 3549 puta