Petak, 22 Svi 2020 12:43

Aktualna zbivanja u Županijskom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo

 

Nove su okolnosti izazvane epidemijom korona virusa pred sve nas stavile sasvim nove izazove za koje gotovo svakodnevno tražimo rješenja kako bi sačuvali gospodarstvo, obrtništvo i poljoprivredu. Svi upravni odjeli županije zajednički rade na svim aktivnostima te se okolnosti prilagođavaju novonastalim uvjetima.

Kada govorimo o aktualnim događanjima u UO za gospodarstvo i graditeljstvo, valja istaknuti kako je Županija izdala 9 uporabnih dozvola za pojedine prodajne prostore novoga trgovačkog centra Supernova, koji se uskoro treba otvoriti. Nakon toga krenula su i utvrđivanja  minimalno-tehničkih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima. U sklopu trgovačkog centa Supernova nalaziti će se 18 trgovina i jedan ugostiteljski objekt. Za sve informacije u svezi utvrđivanja minimalno tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima, te uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica te utvrđivanje minimalnih uvjeta za rad ugostiteljskih objekata, poslovni subjekti se mogu obratiti djelatnicima Upravnog odjela gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjeka za poduzetništvo, turizam i promet.

Treba spomenuti i županijski projekt dvorac u Trenkovu. Nakon što je izrađen Konzervatorski elaborat, održana je jedna u nizu radionica vezano na određivanja sadržaja u obnovi dvorca, a također je prijavljen projekt izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca.

Kada govorimo o važnom projektu akumulacije Kamenska, valja reći kako je izrada projekte dokumentacije ugovorena te je Županija u stalnom kontaktu sa našim zastupnicima u Europskom parlamentu u rješavanju pitanja oko mogućnosti smanjenja ekološke mreže, kako bi se stvorili uvjeti za ishođenje potrebnih dokumenata te konačno započela gradnja.

Aktivnosti na projektu Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji za izradu Studije integralnog upravljanja kvalitetom i Operativni procesi integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji idu svojim tijekom u skladu s novonastalom situacijom.

Jačanje konkurentnosti gospodarstva i povoljna gospodarska slika naše županije, svim žiteljima naše županije trebala bi biti cilj, jer na taj način stvaramo osnovu za poticajno razvojno okruženje.

foto: sirbegovic.com

Pročitano 582 puta