Srijeda, 17 Lipanj 2020 07:39

Održana 15. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

Održana je 15. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije. Na dnevnom redu se našlo 13 točaka za raspravu i odlučivanje, jer je prije sjednice skinuta s dnevnog reda točka 5. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Požeško-slavonske županije, koja je trebala biti donesena preventivno, zbog manjeg priljeva u proračun županije izazvanog pandemijom.

„Očekujući i plaćanje nekoliko velikih projekata, posebno uređenja škola te povrata poreza koji je ove godine krenuo u lipnju. Razmatrajući tu problematiku prije 14 dana, tada nam se činilo da će nam to trebati, no sada vidimo da ćemo moći izdržati do jeseni, stoga tu odluku odgađamo i skidamo s dnevnog reda.“ - obrazložio je župan Alojz Tomašević.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu potvrda je dobrog financijskog upravljanja Županijom, posebice jer se nakon dugo vremena može govoriti i o višku sredstava uz sve projekte koji se financiraju.

“Na temelju Plana za 2019. godinu od 539 milijuna kuna, ostvareno je 429 milijuna prihoda, dakle 80%, a tih 20% je zbog projekata koji nisu realizirani u 2019 i prebačeni su u ovu godinu. Ukupni prihodi i primici Županije bez proračunskih korisnika su 99,5 milijuna kuna, a rashod je 96 milijuna te je vidljivo da smo u tom prostoru prošle godine ostvarili oko 3 milijuna kuna viška, te u prethodnom periodu 4,5 milijuna kuna što znači da smo za cijelu prošlu godinu ostvarili 7,6 viška u proračunu. Pri tom, obveze Županije su oko 60 milijuna, krediti se redovito servisiraju, a u realizaciji su i brojni projekti posebice oni u energetskoj obnovi zdravstvenih i školskih ustanova.” - rekao je župan Tomašević.

Župan je također obrazložio trenutno stanje Akumulacije Orljava – Londža, akumulacijsko jezero se uskoro dovršava te su krenuli radovi probnog bušenja na mjestu najveće brane i akumulacijskog jezera Kamenska, koje će svakako biti najveći projekt za navodnjavanje svih poljoprivrednih površina nizvodno od Kamenske s lijeve i desne strane rijeke Orljave. Za sustav Kaptol za navodnjavanje poljoprivrednih površina Skupština je donijela odluku da korisnike oslobađa plaćanja godišnje naknade za navodnjavanje. Navodnjavanje je sve više zbog promjene klime nasušna potreba u poljoprivrednoj proizvodnji i apsolutni prioritet ove županije.

Također se osvrnuo na multifunkcijsku dvoranu vrijednu 30-tak milijuna kuna, koja Požegi apsolutno treba. Prije 4 godine izdana je građevinska dozvola, prije dvije godine izdana je i revizija projekta te produžena građevna dozvola, sve je upućeno na Ministarstvo obrazovanja i prijašnjim i sadašnjim ministrima.

„Trenutno nema europskih sredstava za građenje sportskih dvorana, no nećemo tu stati nego raditi na otkrivanju sredstava za gradnju, jer toj dvorani bi gravitirale četiri škole, ali i brojne udruge od sportskih do mažoretkinja.“ – dodao je župan Tomašević.

Na postavljeno pitanje što županija može napraviti na poboljšanju medijske zastupljenosti u nacionalnim medijima, prije svega na HRT i ostalim komercijalnim televizijama, župan je odgovorio da su nudili HTV-u i prostor i sufinanciranje za povrat dopisništva HTV-a u grad Požegu te da će biti poslano pismo i ispred Županijske skupštine kojim se traži bolje medijsko praćenje i povrat dopisništva u Požegu.

„Ja osobno sam bio razočaran i nezadovoljan medijskim praćenjem naše županije, pogotovo s dobrim rezultatima koje smo mi dugo imali u dosadašnjoj pandemiji. Zahvaljujem svim stanovnicima naše županije koji su se pridržavali svih propisanih mjera, brizi koju su vodili, zahvala našem epidemiologu koji je jedan u županiji, a radio je čini mi se 36 sati dnevno. Stožer i sve druge službe radile su odlično i koordinirano, no naši pozitivni i dobri rezultati nisu došli do velikih medija. Svim medijskim kućama, od HTV do ostalih komercijalnih TV kuća, upućivali smo dopise i tražili objašnjenja te zastupljenost i vidljivost žurnih službi naše županije. Poslao sam i pismo generalnom direktoru HTV jer su od mene to tražili naši građani te izrazio nezadovoljstvo medijskim praćenjem naše županije, jer i mi smo u Hrvatskoj.“ - rekao je župan Tomašević

Sve ostale točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova, dio čak i jednoglasno. Tako je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, Prva Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a, Prijedlog odluke o dopuni Operativnog plana razvoja cikloturizma u Požeško-slavonskoj županiji, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja Kaptol, Prijedlog odluke o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja, Prijedlog Odluke o promjeni naziva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik u Toplice Lipik, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Đačkom domu Požega za preuzimanje obveza na teret proračuna Požeško-slavonske županije za dogradnju doma, te tri odluke o davanju suglasnosti školskim odborima OŠ fra Kaje Adžića Pleternica, OŠ Ivana Gorana Kovačića Velika i OŠ Mladost Jakšić.

Pročitano 598 puta