Srijeda, 23 Rujan 2020 11:34

Održana 16. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

 

Unatoč korona virusu te uz poštivanje svih higijenskih uvjeta, održala se 16. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije, sa 10. točaka dnevnog reda. Sjednici je prisustvovalo 24 vijećnika te su s većinom glasova usvojene sve predložene točke dnevnog reda.

Točke dnevnog reda bile su: 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu, 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2020. godinu, 3.  Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Požeško-slavonske županije, 4. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, 5. Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije u 2019. godini, 6.  Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Požeško – slavonske Županije, 7. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Požeško- slavonsku županiju, 8. Godišnji Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije za 2021. godinu – prijedlog, 9. Prijedlog za davanje suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana za prodaju dionica Privredne banke Zagreb d.d., 10. Različito.

 

Pročitano 1064 puta