Četvrtak, 10 Prosinac 2020 16:44

Županijska Skupština Požeško-slavonske županije

 

Unatoč korona virusu te uz poštivanje svih epidemioloških mjera i higijenskih uvjeta, u Gradskom kazalištu Požega održala se 17. po redu sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije, sa 22. točke dnevnog reda. Sjednici je prisustvovalo 29 vijećnika.  Točka pod rednim brojem 7 nije usvojena, dok su sve ostale točke dnevnog reda usvojene većinom glasova.

Točke dnevnog reda bile su:

1. II. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog

2. a) Prijedlog Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

3. I. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog

4. Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog

5. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici Požeško-slavonske županije

6. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama k.č.br. 1995 u k.o. Požega, bez naknade

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke Gradskog vijeća Grada Požege o prvokupu nekretnina, na k.č.br. 1995 u k.o. Požega

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Operativnog plana razvoja cikloturizma Požeško-slavonske županije i na 2021. godinu

10. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe Požeško-slavonske županije

11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj XI/117 "RUŠEVO" na području Požeško-slavonske županije

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac o prihvatu na dar nekretnina, u vlasništvu Grada Pakraca

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac o ustupanju prava vlasništva, darovanjem nekretnina Požeško-slavonskoj županiji

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin o prodaji nekretnine u k.o. Duboka

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin o prodaji nekretnine u k.o. Ruševo

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo o ustupanju prava vlasništva darovanjem na nekretninama upisanim u k.o. Kutjevo, Gradu Kutjevu

18. Prijedlozi Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2021. godinu

-humanitarno-socijalnih udruga

-udruga proisteklih iz Domovinskog rata

-u kulturi

-tehničkoj kulturi

-u sportu

19. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na:

-Odluku Školskog odbora OŠ Stjepana Radića Čaglin, o prestanku rada Područne škole Sovski Dol

-Odluku Školskog odbora OŠ Lipik, o prestanku rada Područne škole Donji Čaglić

-Odluku Školskog odbora OŠ Grigora Viteza Poljana, o prestanku rada Područne škole Antunovac

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije

22. Različito

 

Pročitano 494 puta