Srijeda, 17 Studeni 2021 16:54

Održana sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

 

Županijska Skupština održala je 4. sjednicu u Gradskom kazalištu Požega. Skupštini je, uz predsjednika Vinka Kasanu te županijske vijećnike, prisustvovala županica Antonija Jozić zajedno sa svojim suradnicima, a na dnevnom redu nalazilo se 15 točaka koje su usvojene.

Na samome početku sjednice, nova županijska vijećnica, iz redova pripadnika nacionalnih manjina Milica Miljanić prisegnula na dužnost vijećnice u Skupštini Požeško – slavonske županije, a potom je uslijedio aktualni sat na kojemu je nekoliko vijećnika postavilo pitanja.

Jedno od pitanja odnosilo se na prijedlog proračuna za slijedeću godinu, a za koji je županica rekla kako će uskoro biti završen i objavljen na službenoj stranici Županije. Jedno od važnih pitanja svakako je i pitanje budućnosti Veleučilišta u Požegi, na što je županica rekla kako će se VUP pripojiti Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, a Fakultet postaje sastavnica Sveučilišta u Osijeku i zadržava u potpunosti svoju pravnu osobnost i valja ponovno naglasiti ostaje u Požegi. Vijećnike je zanimalo i što Požeško-slavonska županija poduzima da ne dođe do zatvaranja poduzeća „Orljava“. „Mislim da svi imamo informaciju da je „Orljava“ u stečaju i da se u ovom trenutku traži strateški partner koji bi na neki način nastavio poslovanje i djelatnost u Gradu Požegi. Bila sam uključena u dio razgovora s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, posebice kad su bili razgovori o strateškom partneru,  a traži se model kojim će se pristupiti“ – rekla je županica

Kao prva točka dnevnog reda usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško – slavonske županije za 2021. godinu. Sukladno zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2021. godini prihodi i primci Proračuna planirani su u iznosu 779 mil. kuna od čega je u prvom polugodištu ostvareno 317 mil. prihoda što čini izvršenje od 41% u odnosu na plan.  Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 765 mil. kuna od čega je izvršeno 313 mil. kuna, odnosno 41% planiranog. Od ukupnog izvršenja prihodi  265 mil. odnosno 83 %  i rashoda 268 mil. odnosno 86 % se odnosi na proračunske korisnike. Županija je u prvom polugodištu 2021. godine ostvarila niz planiranih aktivnosti od čega treba spomenuti subvencije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u iznosu od 1,1 mil. kn za nabavu opreme i ostala unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Pomoć gospodarskim subjektima zbog pandemije koronavirusa izvršena je u iznosu od 990.000,00 kuna.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine.

Županica Jozić naglasila je kako se uvodi dodatni kriterij za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine, a to je da će se sa 379.431,25 kuna, pomoći sanacija štete na stambenim objektima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

„Nakon što je Županija prikupila izvješća svih gradskih i općinskih povjerenstava za procjenu štete i nakon što su po kriterijima koje smo utvrdili isplaćene, a kriteriji su bili stambeni objekti do 30%, nakon toga, preostao je određeni dio sredstava te se taj dio raspodjeljuje na način da smo uzeli u obzir dodatni kriterij, a to su stambeni objekti koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a radi se o objektima u kojima žive ili zaštićeni najmoprimci ili osobe koje su u težem socijalnom statusu.“ – rekla je županica te istaknula kako je preostali dio sredstava raspodijeljen za troškove sakupljanja i zbrinjavanja otpada, istaknuvši kako je prva procjena bila da će troškovi biti oko 1 milijun kuna, međutim sada je taj iznos na razini od gotovo 2 milijuna kuna.

Ostale točke dnevnog reda bile su: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za razdoblje od 18.06. do 31.12.2021. godine, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine, Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodi u poslovnim knjigama Požeško-slavonske županije u poslovne knjige Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica, Prijedlog Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Lipik – Pakrac, Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020. na 2021. godinu, Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Požeško – slavonsku županiju, Prijedlog Odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za zaštitu i spašavanje Požeško – slavonske županije, Prijedlog Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnost na odluku Školskog odbora OŠ Stjepana Radića Čaglin o prodaji k.č. br. 296 u k. o. Latinovac, Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjene Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) za područje Požeško-slavonske županije i Prijedlog Rješenja o imenovanju članova/članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije.

Županica se osvrnula na jačanje stožera civilne zaštite na području cijele Republike Hrvatske. „Podsjetit ću da sve jedinice lokalne samouprave, pa time i regionalna samouprava, imaju obvezu izdvajati sredstva u određenom dijelu proračuna za funkcioniranje svih sastavnica stožera.“ – istaknula je županica Jozić, rekavši kako je u trenutku kada se nepogoda dogodi potreban vrlo jasan sustav zapovijedanja i odgovornosti.

Pročitano 354 puta